Optimus sớm đụng độ Archie ở thể loại Solo Mid WildCard All Star 2015
Kami – BRTT: Linh hồn của Siêu Sao Brazil
LMHT: Marin, EasyHoon và Tom chia tay SKT T1
LMHT: Thích Bổn Thuận tố “Viruss” và “Bờm Alo Xinh” buff elo?
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Viktor AP MID
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Orianna Solo Mid
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Fizz Solo Mid
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Zed Solo Mid
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Irelia Solo Top
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Olaf Solo Top
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Vladimir Solo Top
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Yorick Solo Top
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Sejuani đi rừng
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Jarvan IV đi rừng
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Nautilus đi rừng
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Nocturne đi rừng
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Tristana AD Carry
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Corki AD Carry
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Lucian AD Carry
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Quinn AD
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Zilean Support
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Ashe Support