Lượt về bảng D: Căng thẳng đến phút chót
LMHT: Dyrus của Team Solo Mid chuẩn bị giải nghệ vì bị chỉ trích
Top 10 tướng cực mạnh khi lên Full đồ P1
Top 10 tướng cực mạnh khi lên Full đồ P1
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Viktor AP MID
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Orianna Solo Mid
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Fizz Solo Mid
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Zed Solo Mid
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Irelia Solo Top
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Olaf Solo Top
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Vladimir Solo Top
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Yorick Solo Top
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Sejuani đi rừng
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Jarvan IV đi rừng
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Nautilus đi rừng
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Nocturne đi rừng
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Tristana AD Carry
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Corki AD Carry
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Lucian AD Carry
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Quinn AD
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Zilean Support
Hướng dẫn chi tiết cách chơi, lên đồ, cộng điểm cho Ashe Support